FREE Continental US SHIPPING on orders $99 +. Exclusions apply. Cannot be combined with any other offer or discount.

Free shipping exclusions include large items that need their own box/boxes such as large sets of books etc or delicate items that need a lot of extra packaging such as picture frames etc

Biographies & Memoirs

Items 41 to 50 of 307 total

per page
Page:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

Grid  List 

Set Ascending Direction
 1. הרבי בפאריז

  הרבי בפאריז

  $28.00

  סקירה קצרה... "הרבי בפאריז" שתי מילים אלו מהווים בכלל תשוקה וערגה. יושבים יהודים בצוותא, בשבת אחים גם יחד, ואחד מהמסובים מספר סיפור מהרבי — הדבר צובר התעניינות ותשוקה מצד הנאספים. ועל־אחת־כמה־וכמה כשהמספר פותח את דבריו שזה סיפור מ"הרבי בפאריז". "הרבי בפאריז" – אלו מאורעות נסתרים ובבחינת "מופלא" ו"מכוסה" שעם השנים החלו להתגלות, ועצם דבר זה מעורר תוספת צמאון. בספר ימצא הקורא הנכבד סקירה על הרבי בפאריז. סקירה זו מהווה אשנב מיוחד לדמותו של הרבי ובבחינת "האור שלפני ההתגלות" שכל־כך חשוב לקהל חסידי ומקושרי הרבי. הספר נחלק לשלושת שלבי שהות הרבי בצרפת: א) לפני מלחמת העולם השני'. תקופה בה הרבי והרבנית שהו בפאריז מחודש ניסן תרצ"ג ועד ערב חג השבועות ת"ש. ב) נתיב ההצלה מעומק הבכא. הרבי והרבנית הוכרחו לעזוב את פאריז בערב חג השבועות ת"ש ושהו בתחילה בעיר ווישי, ואחר כך בעיר ניס ובעיר מרסיי. ממרסיי הגיעו לליסבון, פורטוגל, ועלו על אני' שהפליגה לארצות הברית, והגיעו לארצות הברית "לחוף מבטחים" בכ"ח סיון תש"א. ג) הביקור בשנת תש"ז. הרבי בא לפאריז, להביא את אמו לארצות הברית. הרבי שהה אז בפאריז כשלושה חודשים, מכ"ו אדר עד כ"א סיון. Learn More
 2. The Rebbeim - New Edition
 3. The Gadol Hador, An Inside Glimpse of Maran HaGaon HaRav Yosef Shalom Elyashiv, zt"l

  The Gadol Hador, An Inside Glimpse of Maran HaGaon HaRav Yosef Shalom Elyashiv, zt"l

  $23.75

  Inspiring stories and hanhagos told firsthand by an American-born ben bayis!

  Rav Yosef Shalom Elyashiv, zt"l, was a man whose incredible dedication to Torah study established him as a leader of Klak Yisrael and one of the most revered poskim living in our times. Yet, only those privileged to see him up close could experience the full range of his spiritual greatness.

  The Gadol Hador is a compilation of true stories about Rav Elyashiv's life, written by Binyomin Kirschner, an American bachur who came to learn in yeshivah in Eretz Yisrael and ended up becoming a ben bayis in Rav Elyashiv's home. With the encouragement of many prominent rabbanim, the author records what he and others close to the rav saw and heard, weaving together an accurate, intimate look into the life of Rav Elyashiv - his daily routine, how he related to others, and the discipline and principles that guided his life. Filled with hundreds of personal full-color photographs, this book highlights not only the Rav's passion for Torah, but also his sterling middos. Here is an inside glimpse of Rav Elyashiv's humility, warmth, pleasantness, and love for every Jew. Learn More

 4. Tiferes Yaakov - תפארת יעקב

  Tiferes Yaakov - תפארת יעקב

  $19.95

  Tiferes Yaakov - תפארת יעקב

  ובו תולדות חייו של הרב יעקב הלוי פרידמן ע"ה, שהיה אוד מוצל מאש משרידי הדור הישן והקים את "חדרי תורה אור" שהצילו רבבות אלפי ילדי ישראל משואה רוחנית, זאת לצד עבודת הצדקה בה עסק יומם ולילה Learn More

 5. Maran, The Life & Scholarship of Hacham Ovadia Yosef

  Maran, The Life & Scholarship of Hacham Ovadia Yosef

  $28.50

  Maran – The Life & Scholarship of Hacham Ovadia Yosef takes a look at one of the most influential and beloved rabbis of the past century, whose life’s work has altered the course of Sephardic society in Israel and across the globe, and whose leadership has benefited all of world Jewry, Ashkenazim and Sephardim alike.

  Hacham Ovadia was many things: an extraordinary posek, an engaging teacher, a sensitive and devoted bet din judge, a political powerbroker, and a rabbi tirelessly dedicated to the Jewish People. This book focuses on his life, his mission in restoring the primacy of halachah among Sephardic communities, his infinite ahavat Yisrael, and his vast scholarship, brilliant halachic rulings, and the halachic approach he developed and promulgated. Much of this book is based on Hacham Ovadia’s own words in his lectures and writings.

  This work is a product of years of extensive research conducted by well-known Sephardic author Yehuda Azoulay and his team, who combed through Hacham Ovadia Yosef’s fifty-three published works. The autobiographical information, anecdotes, and opinions of Hacham Ovadia, which were unearthed among his halachic responsa, have become the heart of this book. In this way we present to you a unique understanding of this larger-than-life figure and his far-reaching accomplishments.

  Hacham Ovadia was a remarkable blend of scholarly genius and human sensitivity; boldness and humility; courage and compassion. We have included inspirational vignettes, excerpts from key lectures, scholarly discussions on core issues, and many actual halachic rulings, so that every reader, at every level, will gain inspiration from this exceptional sage.

  This beautifully written and fascinating book on Hacham Ovadia’s multifaceted life and accomplishments will both inform and inspire you, from the beginning until the very last page. Learn More

 6. Our Father, Our Child, The Captivating Story Of A Daughter-In-Law’s Devotion

  Our Father, Our Child, The Captivating Story Of A Daughter-In-Law’s Devotion

  $21.95

  Over the years, Pa had become a legend; now, this giant of a Jew was old and bent and broken. His eyes were filled with tears of self-pity. How could I force him to take yet another step?

  “Pa,” I said softly.

  He turned to face me. “For what?” he cried. “For what purpose do you insist on forcing me to walk when I have no place to go?”

  “Why I force you to walk?” I answered. “So that when the Mashiach comes, you’ll be able to run to greet him.”

  By then, I was crying. “How will you be able to run to greet Mashiach when you can’t even walk the length of this porch?”

  Never taking his eyes off me, Pa loudly blew his nose, grabbed hold of his walker, and made it to the door.

  When Sudy Rosengarten’s parents-in-law decided to spend their final years in Jerusalem, Sudy, her husband, and children made the extraordinary decision to uproot themselves from their home and community, and accompany them. Thus began a journey not only over the ocean, but into the past, as Sudy coaxed Pa’s incredible story out of his reluctant mouth. At the same time, she struggled with her own story — navigating the daily conflicts between the needs of her elderly parents-in-law and those of her children, and finding her own place in uncharted terrain.

  Written with honesty, warmth, and humor, beloved author Sudy Rosengarten gives us a candid look at the heartfelt relationship between parent and child, child and parent — and the love that sweetens all. Learn More

 7. the Real Shlomo

  the Real Shlomo

  $28.50

  Rabbi Chaim Dalfin has undertaken the challenging task of unraveling the secrets of one of the most intriguing Rabbinical personalities of the 20th century, Rabbi Shlomo Carlebach. Rabbi Dalfin is an assiduous researcher, energetically searching for hints and diligently deciphering riddles to try and illuminate the complex personality of Reb Shlomo. He has tracked down dozens of people who knew Reb Shlomo, and his persistent questioning has facilitated interviews of a revelatory nature. He grapples with thought-provoking issues such as Reb Shlomo’s relationship with his parents, his becoming a Chabadnik, and his transferring from Lakewood to Hasidism. He seeks to unravel the secrets of the inner-life of Reb Shlomo and opens a Pandora’s Box of new questions and conclusions including Shlomo’s remarkable success as a pioneer of Jewish outreach.

  Dr. Natan Ophir (Offenbacher)

  Author of Rabbi Shlomo Carlebach, Life, Mission, and Legacy Learn More

 8. A Gadol in Our Midst

  A Gadol in Our Midst

  $23.75

  Anecdotes, Advice, and Piskei Halachah of Harav Chaim Pinchas Scheinberg, zt"l

  The life of the legendary gaon Rav Chaim Pinchas Scheinberg, zt”l, spanned much more than just a century of time. Every moment of his life was utilized toward learning and teaching Torah, observing each and every mitzvah in the best way possible, developing his own sterling character, and assisting others with their difficulties. He was -- and remains -- an extraordinary personage and a symbol of our own potential to achieve greatness.

  Our generation was blessed with the opportunity to behold one of the greatest American Torah figures in history, Rav Chaim Pinchas Scheinberg, zt”l.

  Transforming himself from a baseballplaying New York youth to a revered rosh yeshivah among the elite heads of Torah Jewry, he demonstrated by personal example what a person can become when he dedicates himself to pure Torah learning.

  Yet, with all of his greatness, he didn’t become aloof; he was always available -- with his trademark smile -- for every Jew who sought his p’sak, advice or encouragement.

  Thanks to his close talmid, Rabbi Shmuel Assayag, Rav Scheinberg’s precious legacy has been preserved with this collection of enriching anecdotes, advice and piskei halachah. Covering a wide range of topics from guidance on proper conduct in yeshivah, interpersonal relationships and raising children, to practical rulings on common halachic queries, A Gadol in Our Midst will treat readers to a glimpse into the great personality of this gadol and his balanced approach to halachah and life.

  About the author:

  Rabbi Shmuel Assayag was born and raised in Toronto, Canada. He attended the Yesodei Hatorah cheder and then, for high school, learned in Yeshivas Nachalas Tzvi. Afterwards, when he traveled to Eretz Yisrael, he learned in Yeshivas Shaarei Chaim, located in the Torah Ore building, and a few years later joined Yeshivas Torah Ore, where he currently learns in kollel. He lives with his family in the Mattersdorf section of Yerushalayim. Learn More

 9. Six Million and One

  Six Million and One

  $25.75

  Six Million and One

  Six million tragedies. And one more.

  The tragedy of a life lived in the shadow of pain…the life of a survivor and the lives of the second and third generations.

  In the turmoil and terror that was Holland during World War II, identical twins Chana and Shprintze are torn apart, one destined for life, the other, for annihilation. The quest to memorialize her lost sister becomes an obsession for Chana Eichler, but she is denied the gift of a daughter. All her yearning is now fixed on the third generation, and when her son marries, his wife discovers that the path to her mother-in-law’s heart is blocked by the past.

  Bayla Green, a Dutch Holocaust survivor living in New Jersey, sets out on a journey to uncover what really happened in an Amsterdam convent during the war years. She enlists the help of Jan Bricker, a righteous Dutch gentile, who is swiftly and inexorably drawn into a web of intrigue and deception.

  When Chana returns to Holland for the first time since the war, she finds herself caught up in events beyond her control, and is suddenly forced to confront the secrets of her family’s history.

  Six Million and One will take you on a suspenseful journey, from America to Holland to Eretz Yisrael, from Holocaust survivors determined to unearth the truth, to evil-minded individuals who seek only death and destruction. Who will triumph: the elderly nun desperate to cover her tracks; or the Bricker and Eichler families, dedicated to life and truth? The answer lies behind the door with three locks... Learn More

 10. Drawing New Worlds, A courageous young manʼs struggle for physical and spiritual survival

  Drawing New Worlds, A courageous young manʼs struggle for physical and spiritual survival

  $21.95

  We were lined up when the general appeared. He called out, “Yosef Markovitz aus Budapest.” What?! From all the hundreds of prisoners lined up he has to call me? And he even knew my name! In the camp we did not have names, only numbers.

  I stood rooted to the spot, paralyzed by fear. My friends whispered, “Yossele, you’re endangering all of us by standing here.”

  My knees shaking uncontrollably, and not daring to breathe, I began walking towards the general.

  “Are you Yosef Markovitz of Budapest?”

  I saluted and responded, “Jawohl.”

  The general withdrew my siddur from inside his jacket and handed it to me, saying, “Here is your prayer book.”

  I took back my siddur and promptly fainted.

  His old world was gone. If he survived, what would the young yeshivah bachur find in the new world?

  Drawing New Worlds is the remarkable story of Rabbi Yosef Meir Markovitz, the respected patriarch of a large family in Williamsburg. The story begins on the eve of the Holocaust in old-world Hungary, with its esteemed yeshivos and tangible yiras Shamayim. We are given a vivid portrayal of real life in the last moments of the alter heim as we join Yosef Meir in his journey from one yeshivah to another and his face-to-face encounters with the Torah luminaries of the previous generation.

  His world is about to change forever, but his impeccable upbringing, sheer determination, and stalwart emunah will enable him to draw new worlds around himself — both in pre- and post-war Europe, as he fights for his physical and spiritual survival.

  Poignant and often humorous, Drawing New Worlds will open readers’ hearts to the courageous story of one man’s struggle and triumph. Learn More

Items 41 to 50 of 307 total

per page
Page:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

Grid  List 

Set Ascending Direction