אור השולחן על שו"ע אדמו"ר הזקן

'אור השולחן' – המגלה טפח מגדלותו וגאונותו של אדמו"ר הזקן בחיבור השולחן ערוך. מדהים עד כמה, לכל משפט ומשפט יש מקור בראשונים ובאחרונים ושוזר אותם אדה"ז בלשונו הזהב בחיבור אחיד

בטור האחד בספר זה מצוטטים ראשונים ופוסקים אחרונים עליהם התבסס אדה"ז – בחיבורו, ומודגש בהם הלשונות המקבילים ללשון השו"ע, ובטור השני הובאו ההגדרות המיוחדות בלשונו הזהב של אדה"ז כפי שמובאים באחרונים ופוסקי זמננו

ספר זה יוצא לאור על הסימנים העיקריים בהלכות שבת סימנים שיז-שכז (בישול. בורר. סוחט. מעבד. טוחן. לש. הנאה ממלאכת הנכרי. רחיצה וסיכה)

ספר זה הינו מהפכה בעולם התורני, ובמיוחד למי (ובכללם העולם הליטאי) שגרס את השו"ע – ולא הכיר והבין את ה'אור הנגלה' שגילה אדה"ז בחיבורו

מחבר הספר הרב שמעון גדסי ראש כולל שמן למאור

Availability: In stock

$16.00
Frequently bought together

Customers who bought this product also commonly purchased the following combination of items.

Customers Who Bought This Item Also Bought

Back to top