לבוש מלכות, ביאורי החסידות על המגילה

מדוע ביקש המן לעשות עץ בגובה חמישים אמה? מה הטעם ש’אחשורוש’ שבסיום המגילה בכתיב חסר? מהו הרמז הטמון במילים ‘על כן’?

מגילת אסתר בספר מפואר עם לקט נרחב ויסודי מכלל תורתם של רבותינו נשיאינו, החל מכ”ק אדמו”ר הזקן וכלה בכ”ק אדמו”ר, נלווה אליהם גם ביאורים נפלאים מהספר ‘פלח הרמון’ לר’ הלל מפאריטש ומתורתו של אביו של כ”ק אדמו”ר, הרה”ג ר’ לוי יצחק שניאורסון ע”ה.

כמו כן הובא גם מדור ‘הלכות ומנהגי חב”ד’ לחודש אדר וחג הפורים

Availability: In stock

$21.00
Frequently bought together

Customers who bought this product also commonly purchased the following combination of items.

Customers Who Bought This Item Also Bought

Back to top